top of page

1r Premi del Concurs per a Centre Parroquial a Gerliswil

2020

El preexistent centre parroquial dels anys 70 s'erigeix com un element monolític de formigó, semi-enterrat a la vessant sud de l'església. S'utiliza la reforma i ampliació del centre parroquial per a redefinir el volum i reforçar-ne la singularitat. L'edifici existent es converteix ara en nou sòcol de l'ampliació que inclou la gran sala d'actes. Aquesta ampliació es dota d'una silueta singular i materialitat diferenciada. Com en l'actualitat, l'escala principal connecta tots els espais de l'edifici. La transparència en els àmbits d'accés es reforça amb obertures als forjats per a ampliar la sensació d'espai i generar visions creuades entre els diferents nivells de l'edifici.

Els diferents usos són organitzats de manera lògica i funcional, amb nuclis independents organitzats en els successius nivells. A la nova construcció, en la segona planta s'hi troba la sala plurifuncional, l'escenari i la infraestructura necessària. L'entrada principal es troba a la nova 3ª planta, amb una visió general de tot l'edifici. El foyer d'accés està estretament vinculat però independitzable de la sala de meditació/pregària. 

El sistema constructiu de l'ampliació de la sala plurifuncional serà feta amb estructura prefabricada de fusta, revestida amb xapa de coure com a pell esterior. El to natural del coure es matitza amb el pas del temps, expressant diferents tonalitats segons s'exposa als elements.

 

Encàrrec              Concurs, 1er Premi

Data projecte       2020-

Fase                    Avantprojecte

Promotor             Parròquia Catòlica d'Emmen  

Col·laboració       Magdalena Steiger

                           Albert Garriga

                           Julian Hodel

bottom of page